hvid pil Arrangementer

Året igennem masser af arrangementer af særlig interesse for medlemmerne


hvid pil Netværk

Faciliteterede netværksgrupper samler personer til fortrolig sparring


hvid pil Erhvervspolitik

Vi realiserer erhvervspolitiske mærkesager af relevans for Nordjylland


hvid pil Elevate

Mød vores netværksgruppe for regionens yngre talenter og ildsjæle


hvid pil Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og læs de seneste debatindlæg


Member to member

Gode tilbud fra medlem til medlem - skal vi ha' dit med?

hvid pil Partner

Bliv partner - og læs mere om Erhverv Norddanmarks partnere


hvid pil Fonde og legater

Søg fonde og legater administereret af Erhverv Norddanmark


hvid pil Medlemskab

Sådan kommer du med, det får du ud af det og så lidt koster det


International

We aim to be the region’s most significant business organisation

hvid pil Kontakt

Mød vores medarbejdere og se kontaktinformation her


Oprindelsescertifikat

Et oprindelsescertifikat udstedes for at dokumentere eksportvarens oprindelse, eksempelvis om varen har dansk eller europæisk oprindelse. Certifikaterne udstedes, når importøren har behov for at kunne dokumentere den præcise oprindelse af produkterne, fordi importlandets myndigheder kræver dette. Det er kun relevant for de lande, som EU ikke har en frihandelsaftale med.

Hvornår skal et oprindelsescertifikat bruges?
Ved eksport til en række lande uden for EU kræver modtageren, at der vedlægges et oprindelsescertifikat udstedt af det nationale Chamber of Commerce, Dansk Erhverv c/o Erhverv Norddanmark, som dokumenterer varens oprindelse.

Oprindelsescertifikat med digital underskrift
Med vores online system har du mulighed for at få stemplet og få underskrevet dit oprindelsescertifikat digitalt. Når du kan se, at status på din ordre har skiftet til godkendt/approved, kan du sende det direkte til kunden. Det er både hurtigere og mere sikkert.

Bemærkninger
Det er vigtigt at vælge Erhverv Norddanmark som endorser, for at få eksportdokumenterne behandlet i Aalborg. Denne funktion findes længere nede på siden under oprettelsen af dit oprindelsescertifikat:

Vejledning
Vejledning til udfyldelse af et oprindelsescertifikat
Oprindelsescertifikat vejledning


Video-guide til bestilling af et oprindelsescertifikat
Med denne video får du en hurtig og nem gennemgang til bestilling af dit oprindelsescertifikat
Sådan bestiller du et oprindelsescertifikat

Fakta ark oprindelsescertifikat printes her


Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12:00, bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes efter kl. 14:00 på vores kontor..
Du har også mulighed for at møde op på vores kontor og straks få underskrevet dit certifikat, hvis ansøgningen er korrekt udfyldt. 

Priser
Se vores prisliste her.
Bemærk at medlemmer af Dansk Erhverv opnår rabat på udstedelse af alle dokumenter.

 

Digital udstedelse af oprindelsescertifikat

Fakta om digital udstedelse af oprindelsescertifikater og tilhørende dokumenter digitalt.
Hvad betyder det?
Det betyder, at dokumenterne vil være tilgængelig på kort tid efter, de er indsendt. Efter at Dansk Erhverv har godkendt dokumenterne, kan et link hentes og sendes direkte til din modtager på E-Mail. 
Hvordan ser et digitalt signeret dokument ud?
Når oprindelsescertifikatet, handelsfaktura og andre dokumenter udstedelse digitalt, indeholder de et Danish Chamber og Commerce stempel og en brødtekst, der dokumenter, at dokumenterne er signeret digitalt. 
Derudover indeholder certifikatet et logo for ICI - International Chamber of Commerce - med en verifikationskode, der kan valideres på ISS´s hjemmeside - https://iccwbo.org - og en QR- kode, som kan bekræftes på Dansk Erhvervs eksportportal. 
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedrørende digitalt signerede oprindelsescertifikat og andre dokumenter, kontakt da Erhverv Norddanmark:
 
 • E.mail: info@erhvervnorddanmark.dk
 • Telefon: 98160600
 
 
Print faktafolder om digital udstedelse af dokumenter her

Lande der accepterer digitale dokumenter:

 • Egypten
 • Paraguay
 • Saudi Arabien
 • Forenede Arabiske Emirater
 • Tunesien
 • Kuwait
 • Vietnam
 • Tyrkiet
 • Iran
 • Bangladesh
 • Indien
 • Azerbaijan
 • Korea
 • Ukraine

Delvis accept:

 • Kina (delvis - hjælper med en agent i Kina)
 • Jordan (får altid også certifikatet tilsendt med DHL)

OPRINDELSESCERTIFIKAT VEJLEDNING

 

Oprindelsescertifikat vejledning.
Elektronisk ansøgninger forudsætter en aftale indgået med Dansk Erhverv, hvilket bliver indgået ved oprettelse af bruger i systemet her.
Oprindelsescertifikater
Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce - er bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater og påtegne eksportdokumenter.

De dokumenter, der ofte kræves påtegnet, er fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter, diverse erklæringer og lignende. Legalisering og påtegning foregår effektiv via Dansk Erhvervs online løsning for eksportdokumenter.

Dansk Erhvervs medlemmer får 50 % rabat på certifikater og påtegninger.

Vejledning:

Afsender
Her anføres afsenders fulde navn og adresse. Må gerne være et udenlandsk firma.

Oplysninger vedrørende transport
Her angives hvordan varerne transporteres (bil, luftfragt, søfragt).

Modtager
Her anføres modtagers fulde navn og adresse. Har man ikke mulighed for at oplyse modtagers navn og adresse kan ordlyden "To order" bruges.

Bemærkninger
Denne rubrik kan f.eks. bruges til at angive faktura nr. eller L/C nr.

Oprindelsesland
Her oplyses varernes oprindelse. Såfremt varerne har oprindelse uden for EU, skal ansøger på forlangende forsyne Dansk Erhverv med dokumentation for oprindelsen. Dokumentationen kan fx være et oprindelsescertifikat eller en faktura.

Yderligere oplysninger
Såfremt der ikke er plads til alle varelinjer på forsiden, kan rubrikken fortsættes på bagsiden. Denne rubrik kan også bruges til oplysninger vedr. ambassaderepræsentation i Danmark.

Oplysninger til Dansk Erhverv
Her kan du skrive en besked til os, hvis der fx er noget vi skal være opmærksomme på.

Mærke og nummer:
Fx: ADDR. (modtageren navn + adresse) eller anden angivelse, som forsendelsen er angivet med.

Antal og art:
Fx: 2 pcs, 2 cll, 2 pallets etc.

Varebeskrivelse:
Fyldest gørende beskrivelse af varen.

Mængde:
Fx: 20 kg, 20 m³, 20 l. osv.

Relevante filer:
Relevante filer kan uploades direkte i systemet, disse filer kunne fx. være: Faktura eller lign. til legalisering. Nødvendig dokumentation på oprindelseslande udenfor EU med videre. Husk at oplyse om de relevante filer fx. faktura, pakkeliste m.m. skal påtegnes.

Regler for non-præferencial oprindelse

Fuldt ud fremstillede varer:
Varer anses for at have oprindelse i et bestemt land, når de er fuldt ud fremstillede i dette land. Det vil sige, at der til fremstillingen af varen ikke må være brugt materialer eller dele, der stammer fra andre lande end det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

Eksempler på varer der anses for fuldt ud fremstillede:
 • Mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land samt varer alene fremstillet af sådanne produkter
 • Vegatabilske produkter, der er høstet i det pågældende land
 • Levende dyr, der er født og opdrættet i det pågældende land
 • Fisk fanget ved havfiskeri fra skibe, der er registreret i det pågældende land og fører dette lands flag.

Den generelle oprindelsesregel:
Hvis to eller flere lande har deltaget i en vares fremstilling - f.eks. hvis der i fremstillingslandet er brugt materialer indført fra andre lande - har varen som hovedregel oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning har fundet sted. Det er endvidere en betingelse, at forarbejdningen har fundet sted i en dertil udstyret virksomhed, og at den har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der bliver sendt vil bliver behandlet og sendt samme dag. Ved personlig fremmøde er det muligt at få certifikatet underskrevet straks, hvis ansøgningen er korrekt udfyldt.